https://pixabay.com/vectors/paperwork-meeting-notes-office-work-5000691/

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje sljedeće Javne pozive:

  1. Javni poziv za  sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjevi se zaprimaju od 8. ožujka zaključno do 30. travnja 2024. godine.
  2. Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnoga razvoja. Cilj javnog poziva: poticanje regionalnoga razvoja Republike Hrvatske kroz organizaciju kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija u smislu dodane vrijednosti te očuvanje kulturne, sportske, turističke i druge ponude Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva: udruge, savez udruga i združeni savez udruga; zadruge; zaklade; jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju I. skupini potpomognutih područja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/24)administrativno-teritorijalnog područja Republike Hrvatske. Rok za podnošenje zahtjeva je 20 (dvadeset) dana od dana objave Javnog poziva, završno s datumom 27.03.2024.

Potrebna dokumentacija za Javne pozive kao i dodatne informacije o istome, nalaze se OVDJE.

 

Izvor: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Izvor fotografije: https://pixabay.com/

Oznake Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije