Volonterski program Lokalne akcijske grupe „More 249“ podrazumijeva uključivanje i djelovanje volontera unutar organizacije i predstavlja zajednički nazivnik za sve aktivnosti i projekte koji uključuju volontere.

Volonterskim programom nastoji se istaknuti potreba volontera u okviru LAG-a „More 249“, odnosno objasniti zašto ih se uključuje, s kojim ciljem, tko će pratiti njihov rad, itd. Riječ je o ciklusu upravljanja volonterskim programom, a koji ima ukupno osam faza:

  1. Planiranje uključivanja volontera
  2. Izrada opisa volonterske pozicije
  3. Pronalaženje volontera
  4. Odabir i uključivanje
  5. Orijentacija i obuka
  6. Praćenje i podrška
  7. Nagrađivanje volontera
  8. Evaluacija rada volontera i volonterskog programa.

Kako bi volonterski program organizacije bio kvalitetan i održiv, razradit će se i sve faze ciklusa upravljanja programom i time stvoriti jasne smjernice za volontere.

Nadalje, prijavni obrazac za volontere omogućava formiranje baze podataka o volonterima, a možete ga ispuniti OVDJE.  Potreba za volonterima ovisit će o projektima i aktivnostima koje se odobravaju i provode te ovisno o navedenome, na web i Facebook stranici LAG-a “More 249”, objavljivat će se Javni poziv za sudjelovanje.

Volonterski program možete preuzeti u nastavku: Volonterski program LAG More 249

Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije