https://pixabay.com/photos/landscape-panorama-vineyard-5543073/

Od 1. siječnja 2024. godine za poljoprivredna gospodarstva ukupne veličine oraničnih površina 10 ha i više obvezna je primjena GAEC 7 uvjeta, koji se odnosi na primjenu plodoreda, uz određena propisana izuzeća.

Obveza primjene GAEC 7 uvjeta započinje s glavnom kulturom na oraničnoj površini prijavljenom u okviru Jedinstvenog zahtjeva u 2024. godini za osnovnu potporu dohotku za održivost, bez obzira na to koja kultura je bila na toj površini u 2023. godini.

Kod višegodišnjih kultura ne primjenjuje se pravilo izmjene kultura na razini godine kako je propisano GAEC 7 uvjetom.

Opis uvjeta GAEC 7

Na poljoprivrednom gospodarstvu ukupne veličine oraničnih površinama 10 ha i više, obveznik je na razini parcele dužan uspostaviti izmjenu kultura najmanje jednom godišnje uključujući sekundarne usjeve kojima se primjereno gospodari i koji su prisutni na obradivom zemljištu minimalno osam tjedana.

Obveza uspostave plodoreda ne odnosi se na poljoprivredne parcele na kojima se uzgajaju trajni nasadi, trave i druge travolike krmne kulture i na površine pod ugarom.

Poljoprivredna gospodarstva na kojima se više od 75 % oraničnih površina koristi za proizvodnju trava ili drugih travolikih krmnih kultura, proizvodnju leguminoza ili je zemljište ostavljeno na ugaru, ili u kombinaciji prethodno navedenog, nisu dužna uspostaviti plodored.

Poljoprivredna gospodarstva na kojima više od 75 % raspoloživih poljoprivrednih površina zauzimaju trajni travnjaci ili se koristi za proizvodnju trava ili drugih travolikih krmnih kultura, ili u kombinaciji prethodno navedenog, nisu dužna uspostaviti plodored.

Smatra se da su poljoprivredni proizvođači certificirani u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 usklađeni s ovim pravilom.

Tekst preuzet sa stranice: https://www.apprrr.hr/primjena-gaec-7-standarda-koji-se-odnosi-na-plodored-na-obradivom-zemljistu-od-2024-godine/

Fotografija preuzeta s: https://pixabay.com/photos/landscape-panorama-vineyard-5543073/

Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije