https://unsplash.com/photos/green-plant-in-clear-glass-vase-ZVprbBmT8QA

Agencija za plaćanja 25. ožujka 2024. godine donosi obavijest o sljedećim Zahtjevima za potporu:

  1. od 25. ožujka 2024. godine otvoreno podnošenje Zahtjeva za potporu za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za 2024. godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine. Zahtjev se podnosi putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u razdoblju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno pravilnikom kojim se uređuje provedba potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi Zahtjev. Po popunjavanju elektroničkog obrasca u AGRONET-u, podnositelj ga je dužan ispisati, potpisati te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja nadležnu za županiju njegovog sjedišta s naznakom: »Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine«. Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i posjednici su uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi. Detaljnije informacije o potpori možete pronaći ovdje. IZVOR: https://www.apprrr.hr/otvoreno-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-iz-programa-potpore-za-unaprjedenje-uzgoja-izvornih-pasmina-peradi-za-2024-godinu/
  2. od 25. ožujka 2024. godine otvoreno podnošenje Zahtjeva za potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2024. godinu. Zahtjev se podnosi putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u razdoblju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu. Po popunjavanju elektroničkog obrasca u AGRONET-u, podnositelj ga je dužan ispisati, potpisati te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja nadležnu za županiju njegovog sjedišta s naznakom: »Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje 2024. – 2026. godine «. Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza. Detaljnije informacije o potpori možete pronaći ovdje. IZVOR: https://www.apprrr.hr/otvoreno-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-iz-programa-potpore-za-unaprjedenje-uzgoja-ovaca-i-koza-za-2024-godinu/

  3. od 25. ožujka 2024. godine otvoreno podnošenje Zahtjeva za potporu za 2024. godinu iz Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u roku za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu, a najkasnije do 30. lipnja 2024. godine. Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj ga je dužan ispisati, ovjeriti potpisom za fizičke osobe i dodatno pečatom ukoliko se radi o pravnoj osobi te dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine«. Prihvatljivi korisnici potpore su proizvođači šećerne repe koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika te koji su podnijeli Zahtjev za potporu iz ovoga Programa. Detalje o potpori i potrebne obrasce možete pronaći ovdje. IZVOR: https://www.apprrr.hr/otvoreno-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-2024-godinu-iz-programa-potpore-za-proizvodace-secerne-repe-za-razdoblje-od-2023-do-2027-godine/

 

  • Izvor: apprrr.hr
  • Izvor fotografije: https://unsplash.com/
Oznake Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije