U organizaciji udruge Lokalne akcijske grupe “More 249“ kao korisnika projekta „ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“ (UP.04.2.1.11.0411) te partnera na projektu, Prijatelja Europe Općina Tisno, Hrvatskog Crvenog križa GDCK Vodice te Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Vodice“, 15. rujna 2023. godine u Vodicama, Gradskoj knjižnici Vodice, održana je završna konferencija. Završnom konferencijom predstavljen je projekt od samog početka, njegove aktivnosti, ciljevi te postignuti rezultati, podijeljeni su promotivni materijali i društvena igra „ZAKLON“ kao stalni podsjetnik na projekt, ali i na važnost njegove održivosti i nakon provedbe projekta.

 

Na konferenciji su sudjelovali zaposlenici, članovi i volonteri korisnika i partnera na projektu, udruge koje djeluju na području Šibensko-kninske županije, zaposlenici odgojno-obrazovnih ustanova te svi zainteresirani za provedene aktivnosti i rezultate projekta.

 

Nakon uvodne riječi voditeljice LAG-a “More 249“, Meri Krnić i zahvale svim dionicima projekta na sudjelovanju, voditeljica projekta, Mirta Srdarev i asistentica projekta Matea Lovrić, predstavile su cilj projekta, aktivnosti i rezultate na projektu te njegov značaj za lokalnu zajednicu. Ukupna vrijednost projekta je 51.610,81 €, odnosno 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK. Projekt traje od 27. srpnja 2022. do 27. rujna 2023. godine.

 

Glavni cilj projekta bio je ojačati kapacitet korisnika i partnera na projektu kroz edukaciju zaposlenika, članova i volontera za dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje kriznim situacijama. Kroz edukacije namijenjene ciljnim skupinama, a koje su se odnosile na edukacije pružanja prve pomoći, set edukacija o kriznim situacijama, mogućim katastrofama i postupanju u kriznim situacijama, o požarima, potresima, izvlačenju iz ruševina, set edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-ova, održane su i edukacije za djecu predškolske dobi i učenike nižih razreda osnovnih škola, kao i za odgojno-obrazovne djelatnike (edukacije prve pomoći, u slučaju požara potresa i pokazne vježbe gašenja požara uz simulaciju evakuacije u slučaju požara). Koliko je važno provoditi ovakve edukacije u edukacije u odgojno-obrazovnim ustanovama potvrđuje i izjava nekih učenika kako im je to bio najbolji dan u životu!

 

Ukupno je održano 19 dana edukacija na kojima je sudjelovala 81 osoba, 148 učenika, 26 djece predškolske dobi te 15 odgojno-obrazovnih djelatnika, ali i studijsko putovanje na kojem smo kroz primjer dobre prakse naučili što znači održivo živjeti i kako se suočiti s kriznim situacijama te kako reagirati na iste. Osim toga, osobit naglasak je bio i na volonterima i njihovom doprinosu lokalnoj zajednici (informiranja o važnosti volonterizma putem info štanda te volonterske akcije čišćenja).

Upravo su sve navedene aktivnosti dio projektnog elementa Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, dok su druga dva obvezna elementa, Promidžba i vidljivost te Upravljanje projektom i administracija.

 

Poseban naglasak tijekom završne konferencije bio je na društvenoj igri „ZAKLON“ – rezultatu projekta koji je usmjeren na djecu predškolske dobi i učenike (nižih) razreda osnove škole. Cilj igre je kroz neformalne metode obrazovanja pripremiti i upoznati djecu i učenike kako se ponašati i kako djelovati u kriznim situacijama. Društvena igra je izrađena u 30 komada te je namijenjena odgojno-obrazovnim ustanovama (12) te dvjema knjižnicama na LAG području, ali i korisniku i partnerima na projektu. Upravo će igra biti primjer održivosti projekta i nakon formalnog završetka te će omogućiti prijenos znanja, iskustva i vještina na nove generacije učenika.

 

I na kraju, djelovanje u lokalnoj zajednici odgovornost je sviju nas! I zato je važno planirati i organizirati zajednicu, jačati kapacitete vodeći računa o kontinuiranim procesima, uključenosti različitih dionika, okupljanju u civilne inicijative i organizacije, zajedničkom djelovanju za javno dobro u interesu zajednice te usmjerenosti na dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje kriznim situacijama! Prijenos znanja, iskustava i vještina važno je započeti edukacijom od najranije dobi, a čime se razvijaju i rastu aktivni građani lokalne zajednice koji će svojim aktivnostima biti primjeri drugima i pozitivno utjecati na promjene u društvu, njegovoj organizaciji i djelovanju!

 

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem u provedbi projekta doprinijeli ostvarenju njegovog cilja, svih aktivnosti i rezultata!

 

Za više informacija o projektu, pogledajte web stranicu projekta: https://zaklon.org/ te Facebook stranicu nositelja projekta: https://www.facebook.com/lagmore249

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj Objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249”. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249” i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije