Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata – Konkurentnost turističkog gospodarstva – otvoren do 15. ožujka 2024.

NAPOMENA:
Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ – usluga TuRiznica. Prijavu mogu popunjavati i podnijeti samo ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta odnosno prijavitelja, isključivo u svrhu podnošenja prijave na predmetni Javni poziv (u sustavu eGrađani), u suprotnom prijava neće biti važeća.

U integrirani informacijski sustav elektroničkih usluga eTurizam korisnik se prijavljuje isključivo kao fizička osoba te nakon uspješne prijave odabire poslovni subjekt koji želi zastupati, odnosno za koji želi podnijeti prijavu na Javni poziv. Za prijavu u sustav eTurizam i podnošenje prijave na Javni poziv potrebno je imati minimalno značajnu ili visoku razinu NIAS vjerodajnice.

Zakonski ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta (Opunomoćitelj) mogu putem sustava e-Ovlaštenje elektroničkim putem dodijeliti punomoć drugoj fizičkoj osobi (Opunomoćenik). Ovako dodijeljena punomoć odnosi se samo na poslove podnošenja projektne prijave te se isto ne može primijeniti u postupku potpisivanja ugovora s Korisnicima.

Ugovor potpisuju isključivo zakonski ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta, tj. one osobe koje su za to evidentirane u nadležnim službenim evidencijama, npr. u Sudskom registru, Obrtnom registru i sl.

Opunomoćenik na sustavu e-Ovlaštenja mora prihvatiti danu punomoć kako bi mogao koristiti TuRiznicu. Opunomoćitelj i Opunomoćenik moraju imati visoku razinu NIAS vjerodajnice za korištenje sustava e-Ovlaštenje.
Korištenje sustava e-Ovlaštenje detaljnije je objašnjeno u Korisničkim uputama za aplikaciju e-Ovlaštenja.

Javni poziv, Program, Upute za prijavitelje te Obrasci potrebni za prijavu dostupni su OVDJE.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B, C, D ili E). Posljednji dan za slanje upita je 13. ožujka 2024. godine.

Dopuna i pojašnjenje za Mjeru E – prihvatljivi korisnici: Ukoliko ste pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture registrirani kao čarter kompanija (provjera se vrši u Registru brodova/eNautici) i imate u svom vlasništvu ili financijskom lizingu najmanje tri charter plovila sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu – NN 42/17. prihvatljiv ste prijavitelj, uz uvjet da u sudskom registru imate registriranu glavnu ili sporednu djelatnost: NKD 77.34 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava ili 79.11 – Djelatnost putničkih agencija.

Prezentacija programa potpora Konkurentnost turističkog gospodarstva 2024 /.pdf

Tekst preuzet sa stranice: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Fotografija preuzeta: https://unsplash.com/

Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije