https://pixabay.com/illustrations/accounting-statistics-excel-finance-1928237/

Kako bi poljoprivrednici lakše prebrodili poremećaje u proizvodnom ciklusu uslijed sve učestalijih klimatskih nepogoda, potrebno je nastaviti promicati i druge instrumente upravljanja rizicima, osim do sada uspostavljenog, kao što je osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Jedan od instrumenata upravljanja rizicima su i uzajamni fondovi koje države članice mogu provoditi kroz svoje strateške planove ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, kako bi informiralo poljoprivrednike o mogućnostima provođenja uzajamnih fondova, objavilo je anketu za iskaz interesa poljoprivrednika. Anketa je provedena u razdoblju od 7. srpnja 2023. do 14. veljače 2024. godine. Anketi je pristupilo 117 ispitanika. Rezultati ankete nalaze se u nastavku:

· 70,9 % ispitanika prije ispunjavanja ove ankete nisu bili upoznati s uzajamnim fondovima koji se provode kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku EU

· 52,1 % ispitanika su prema ekonomskoj veličini malo poljoprivredno gospodarstvo (do 8.000 EUR)

· 92,3 % ispitanika ima organizacijski oblik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

· 93,2 % ispitanika čije poljoprivredno gospodarstvo nije član neke proizvođačke organizacije

· 47,9 % ispitanika kod kojih je nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva pripada dobnoj skupini do 40 godina

· 70,1 % ispitanika nije koristilo potporu unutar Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. (PRR) kroz tip operacije 17.1.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ za sufinanciranje premije osiguranja

· 44,4 % ispitanika koji nisu koristili potporu navodi glavni razlog zašto nisu osigurali svoje poljoprivredno gospodarstvo jer je isto preskupo

· 59,8 % ispitanika navodi plodored i raznolikost usjeva kao preventivnu mjeru koju provodi na poljoprivrednom gospodarstvu kako bi smanjili gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji, a 29,1 % ispitanika primjenjuje otpornije usjeve

· 83,8 % ispitanika je od potpora koristilo mjere iz programa izravnih plaćanja u razdoblju 2015. – 2022. (osnovno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, zeleno plaćanje, plaćanje za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezana potpora)

· 82,9 % ispitanika je na svom poljoprivrednom gospodarstvu imalo gubitke vrijednosti poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % od prirodnih nepogoda u proteklim godinama

· 70,1 % ispitanika je navelo da je nepovoljna klimatska prilika u poljoprivredi suša znatno utjecala na njihovu proizvodnju

· 76,1 % ispitanika bi sudjelovalo/koristilo uzajamni fond za svoje poljoprivredno gospodarstvo

· 33,3 % ispitanika bi bilo suglasno s godišnjim izdvajanjem okvirnog financijskog doprinosa od 1 % od ukupne omotnice Republike Hrvatske za izravna plaćanja za ulaganje u uzajamni fond

· Najveći broj ispitanika 8,5 % je iz Koprivničko-križevačke županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Grafički prikaz rezultata ankete dostupan je na sljedećem linku – PRIKAZ

 

IZVOR: APPRRR

Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije