Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini.

Opći cilj Javnog poziva

  • stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Specifični cilj Javnog poziva

  • osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva.

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva

  • organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 300.000 EUR.

Minimalan iznos tražene financijske podrške:        4.000,00 EUR
Maksimalan iznos tražene financijske podrške:     10.000,00 EUR

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje prijava projektnih prijava je 19. veljače 2024. godine, a uključuje sljedeće:

  •  rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr je 19. veljače 2024. godine najkasnije do 12:00 sati)
  • rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji 19. veljače 2024. godine do 24:00 sata na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr)

Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati do 10veljače  2024. godine na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr

Tekst Javnog poziva i Upute za prijavitelje nalaze se u dijelu Dokumenti, a svi obrasci koje je prijavitelj dužan unijeti u sustav www.financijskepodrske.hr nalaze se u dijelu Obrasci za Javni poziv 2024.

IZVOR: RAZVOJ.GOV

Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije