https://pixabay.com/photos/milk-cans-farm-yard-milk-metal-4585830/

Obavještavamo zainteresirane stranke da je od 01. svibnja 2024. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2. Potpora malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala za 2024. godinu.

Potpora je namijenjena subjektima koji posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su sabrala kravlje, ovčje i/ili kozje mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 31. svibnja 2024. godine.

Zahtjev za potporu podnosi se u jednom primjerku, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Mjera 2. Potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine“.

Uz Zahtjev za potporu je prilikom podnošenja potrebno priložiti:

–  popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, ili

–  popunjenu i ovjerenu Izjavu da nema poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.

Obrazac Zahtjeva za potporu i obrasci izjava, kao i detalji vezani uz provedbu Mjere 2. iz Programa nalaze se OVDJE.

IZVOR: APPRRR

https://pixabay.com/photos/milk-cans-farm-yard-milk-metal-4585830/
https://pixabay.com/photos/milk-cans-farm-yard-milk-metal-4585830/

Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije