APPRRR obavještava zainteresirane stranke da je od 1. svibnja 2024. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 1. Potpora za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala za 2024. godinu.

Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan na računalu u potpunosti popuniti Izjavu koju ovjerava potpisom (i pečatom za pravne osobe) i dostavlja osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Mjera 1. Potpora za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva“.

Zahtjev i Izjavu moguće je podnijeti najkasnije do 31. svibnja 2024. godine

Obrazac Izjave, kao i detalji vezani uz provedbu Mjere 1. iz Programa nalaze se OVDJE.

  • Izvor teksta: https://bit.ly/3xMnmmh

Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije