Putem portala e-Savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je:

  1. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. – dodane su nove odredbe o zabrani dvostrukog financiranja kako bi se osiguralo da isti prihvatljivi troškovi ne budu predmet dvostrukog financiranja iz javnih izvora Republike Hrvatske i fondova/instrumenata/sredstava Europske unije; nove odredbe o zaštiti financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te usklađivanje s propisima kojima se uređuje područje zdravlja životinja prema kojima je jedan JIBG ili JRBO vezan za samo za jedan IKG. U e-Savjetovanje se možete uključiti putem poveznice najkasnije do 7. ožujka 2024. godine.
  2. Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Cilj intervencije je poticanje suradnje, povezivanje istraživanja i poljoprivredne prakse te bolja razmjena informacija o postojećim i novim procesima, postupcima i tehnologijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda te svemu ostalom što doprinosi specifičnim ZPP ciljevima, što će utjecati na bolju učinkovitost resursa i proizvodnju većeg broja proizvoda s dodanom vrijednošću. Prihvatljivi korisnici su EIP operativne skupine (osnovane nakon 1.1.2023.) koje se sastoje od najmanje dva partnera, a koji mogu uključivati fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća, priznate proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te druge fizičke i pravne osobe relevantne za provedbu inovativnih projekata (isključujući javnopravna tijela i LAG-ove). U e-Savjetovanje se možete uključiti putem poveznice najkasnije do 13. ožujka 2024. godine.

 

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/

Oznake Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije