Naziv i šifra projekta: ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama, UP.04.2.1.11.0411

Europski socijalni fond: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice  UP.04.2.1.11

Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Korisnik: Lokalna akcijska grupa “MORE 249”

Razdoblje provedbe projekta:  27.07.2022. – 27.09.2023.

Vrijednost projekta: 388.861,62 kn (330.532,38 iz Europskog socijalnog fonda te 58.329,24 iz Državnog proračuna RH)

 

 

Lokalnoj akcijskoj grupi “MORE 249“ odobren je projekt naziva ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama (UP.04.2.1.11.0411). Nositelj projekta je LAG “More 249“, a partneri na projektu su Prijatelji Europe Općina TisnoCrveni križ Vodice i Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodice.

 

U vrijeme raznih katastrofa i drugih kriznih situacija, ljudski resursi važna su stavka u svakom društvu te omogućuju funkcioniranje različitih službi/institucija i drugih sektora društvenog aparata. U trenutku kada nedostaje stručnog resursa, ali i kada neka djelatnost treba pomoć ili podršku, volonteri su važna karika u funkcioniranju društvenog procesa.

 

Krizne situacije podrazumijevaju pojave koje mogu ugroziti stanovnike, njihov život, zdravlje ili imovinu, a posljedica su ljudskog ili prirodnog djelovanja. Protiv nekih situacija izazvanih prirodnim katastrofama ne možemo reagirati na vrijeme, ali je bitno pripremati se i učiti kako se ponašati i djelovati tijekom krize i nakon što kriza nastupi.

 

Ovim projektom žele se ojačati kapaciteti udruga na području održivog razvoja i dobrog upravljanja s naglaskom na krizne situacije. Ciljna skupina su lokalne udruge koje će ojačati kapacitete i svojim radom doprinijeti prepoznatljivosti u lokalnoj zajednici.

 

Projekt sadržava različite aktivnosti i elemente: radionice, volonterske akcije, izradu web stranice, osmišljavanje i izradu društvene igre, studijsko putovanje kao i nabavu opreme za spašavanje. Radionice će obuhvatiti teme kriznih situacija s kojima se susrećemo pa će se tako provesti edukacije prve pomoći; edukacije postupanja u kriznim situacijama, zaštiti od požara, potresa i spašavanje iz ruševina; edukacije o volonterima i edukacije za lokalni održivi razvoj i jačanja kapaciteta OCD-ova.

Vrlo važno je naglasiti da će se ovim projektom omogućiti edukacija prve pomoći i edukacija u slučaju požara i pokazna vježba gašenja požara za 50 djece predškolske i osnovnoškolske dobi.

 

OSOBA ZA KONTAKT: Mirta Srdarev, voditeljica projekta ZAKLON: lagmore249@gmail.com

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj Internet stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcijske grupe “MORE 249”. Više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr 

 

Svim sudionicima projekta želimo uspješnu realizaciju projekta!

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 1. Edukacija za zaposlenike, članove i volontere udruga za postupanje u kriznim situacijama
 2. Edukacija za djecu u odgojno-obrazovnim ustanovama
 3. Edukacija za volontere
 4. Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a
 5. Studijsko putovanje za sudionike radionica
 6. Upravljanje projektom i administracija
 7. Promidžba i vidljivost.
REZULTATI PROJEKTA
 • najmanje 35 sudionika: zaposlenika, članova, volontera udruga koje sudjeluju kao prijavitelj i partneri, ali i ostalih zainteresiranih udruga te građana educirano za krizne situacije uzrokovane prirodnim katastrofama: edukacije prve pomoći, edukacije u slučaju požara i potresa…
 • 10 odgojno-obrazovnih djelatnika educirano o sustavu zaštite, upravljanju u kriznim situacijama i kako pomoći i pripremiti djecu za navedeno
 • kroz igru i neformalne metode učenja 50 djece predškolske i školske dobi pripremljeno i educirano kako se ponašati i djelovati u kriznim situacijama
 • osmišljena i izrađena društvena igra te tiskana u 10 primjeraka
 • 12 sudionika završilo edukaciju o volonterstvu
 • 20 sudionika (zaposlenika, članova i volontera OCD-a) educirano za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a
 • održane dvije volonterske aktivnosti (čišćenje puteva kao preventiva za zaštitu od požara) u kojima sudjeluje ukupno 15 volontera
 • održana 2 informiranja o prednostima volontiranja putem info štanda.
Kategorije Projekti ZAKLON
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije