Lokalnoj akcijskoj grupi „More 249“ odobren je projekt “ZaVRTimo krug promjena II” od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 90.722,01 HRK. Partneri na projektu su Osnovna škola “Brodarica“, Grad Šibenik te Udruga Argonauta.

Svaki partner sukladno svojim ciljevima i područjima djelovanja te dosadašnjim posrednim ili neposrednim suradnjama s LAG-om doprinosi ostvarenju ciljeva projekta „ZaVRTimo krug promjena II“.

Cilj projekta “ZaVRTimo krug promjena II“ je proširiti znanje o biljnom svijetu i održivom razvoju kod djece školske dobi i utjecati na svijest o zaštiti okoliša kroz različite aktivnosti – edukativne radionice o recikliranju (koncept 3R), održivom razvoju i smanjenju ekološkog otiska, ekološkom vrtlarenju te izradi kalendara sadnje i hotela za kukce. Uz edukativni dio, postavit će se i pametna klupa, provest će se uređenje školskog eko senzomotoričkog vrta koje podrazumijeva i provedbu volonterske akcije te edukativni izlet. Jedan od glavnih rezultata projekta je primjena znanja, iskustva i vještina stečenih tijekom edukativnih radionica prilikom izrade školskog eko senzomotoričkog vrta.

“ZaVRTimo krug promjena II“ predstavlja nastavak provedbe projekta koji se tijekom 2021./2022. provodio u Osnovnoj školi “Čista Velika“. Iskustva provedbe projekta i interes za istim u drugim školama, doveo nas je do nastavka projekta u Osnovnoj školi Brodarica. Prijava projekta predstavlja njegovu održivost, a interes škole dodatnu vrijednost samom projektu.

Uređeni školski prostor predstavljat će učionicu na otvorenom primjenjivu za sve uzraste. Na ovaj način razvijat će se radne i higijenske navike te socijalne i senzomotoričke vještine djece.

Svim sudionicima projekta želimo uspješnu realizaciju projekta!

Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije