Mobilna aplikacija AGRO GTF

Agro GTF je mobilna aplikacija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju namijenjena poljoprivrednicima u svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti pomoću geotagiranih fotografija. Poljoprivrednu aktivnost potrebno je dokazati: – u procesima  upisa i ažuriranja ARKOD-a sukladno propisu koji

1 4 5 6
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije