Međunarodna konferencija „Izazovi i prilike za razvoj ruralnih područja“

Dana 22. veljače 2024. godine, Veleučilište u Križevcima će biti domaćin međunarodne konferencije „Izazovi i prilike za razvoj ruralnih područja“. Organizatori konferencije su: PORA- Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, Koprivničko-križevačka županija, Veleučilište u Križevcima, Sveučilište Sjever, LAG Podravina, LAG Izvor,

Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije